Jak rozłożyć basen rozporowy?

Rozłożenie basenu rozporowego jest bardzo proste. Trzeba jednak wiedzieć, jak się za to zabrać, by nie popełnić żadnego błędu, który mógłby być trudny do odkręcenia, gdy basen będzie już napełniony wodą. Jak więc rozłożyć go i nie żałować?

Przygotowanie podłoża

Bardzo ważne jest, by basen rozporowy stanął na dobrze przygotowanym podłożu. Musi ono być całkowicie równe. Warto nawet sprawdzić je przy użyciu poziomicy, a jeśli stwierdzone zostaną nieprawidłowości – należy je wyrównać. Koniecznie trzeba też pozbyć się tego, co mogłoby uszkodzić folię. Z podłoża muszą, więc zniknąć kamienie, duże korzenie itd. Gdy podłoże będzie już oczyszczone, należy przykryć je specjalną folią pod basen lub grubą plandeką ze sklepu budowlanego. Jej wielkość powinna być przynajmniej trochę większa niż rozmiary basenu rozporowego.

Rozłożenie basenu

Basen należy położyć centralnie na foliowym podłożu, a następnie rozwinąć go tak, jak to tylko możliwe. Na tym etapie warto nadmuchać kołnierz basenu rozporowego. Dzięki temu ściany basenu będą wyraźnie zarysowane i odcinały się od dna. W tym momencie można też nalać niewielką ilość wody do basenu. Najlepiej, by było to między dwa a pięć centymetrów. Następnie należy rozprostować dno basenu rozporowego i usunąć wszystkie fałdy i zagniecenia. Dno musi być równe i proste. Dopiero, gdy takie będzie można nalać wody do basenu aż do zaznaczonego na kołnierzu poziomu.

Comments are closed.